Misverstanden over kosten en verzekering uitvaart

Consumenten zijn niet goed op de hoogte van de kosten van een uitvaart. Ook bestaan er misverstanden over hun verzekeringen.

Ongeveer tweederde van alle Nederlanders is verzekerd voor de kosten van hun laatste afscheid. Maar omdat de meeste mensen deze kosten te laag inschatten, kunnen hun nabestaanden alsnog met een financiële tegenslag worden geconfronteerd.

Uitvaart duurder dan gedacht

Volgens het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (Nibud) gaan mensen gemiddeld uit van een kostenplaatje van € 6.000. Door de bank genomen bedragen de uitvaartkosten in Nederland inmiddels echter € 7.500.

Natura uitvaartverzekering

Daarnaast denkt één op de drie mensen met een natura uitvaartverzekering dat de nabestaanden geld ontvangen voor de uitvaart. Een natura-verzekering keert echter geen geld uit, maar diensten en goederen die door een uitvaartondernemer worden geleverd.

Overlijdensrisicoverzekering

Een ander hardnekkig misverstand is dat een overlijdensrisicoverzekering is bedoeld voor het bekostigen van de uitvaart. Vaak is zo’n verzekering echter gekoppeld aan de hypotheek, die met de uitkering van de verzekering voor een deel wordt afgelost. Een overlijdensrisicoverzekering is namelijk primair bedoeld om terugval in inkomen op te vangen, niet om uitvaartkosten te betalen.

Oproep aan verzekeraars

Vanwege deze misverstanden en verkeerde interpretaties hoopt het Nibud dat verzekeraars actie ondernemen. Het instituut roept hen dan ook op om consumenten beter te informeren.

30-11-2017